នាវាចម្បាំង​អាម៉េរិក​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​បាន​បើក​ជិត​បណ្តា​កោះ​អះអាង​ជា​កម្មសិទ្ធិ​ដោយ​ចិន​ប៉េកាំង​នៅក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង នៅក្នុង​អ្វីដែល​អាម៉េរិក​អះអាងថា​«​សេរី​​ភាព​នៃ​ប្រតិបត្តិកា​រនា​វា​ចរណ៍ »​។​​កង​នា​វាទី​៧​របស់​អាម៉េរិក​បាន​និយាយថា នាវា​ពិឃាត​USS Russell​បាន​«​អះអាង​សិទ្ធិ​និង​សេរីភាព​ធ្វើ​នាវាចរណ៍​នៅ​ប្រជុំ​កោះ​ស្ព្រ៉ា​ត​លី ស្របតាម​ច្បាប់​អន្តរជាតិ​»​។​

នាវាចម្បាំង​អាម៉េរិក​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​បាន​បើក​ជិត​បណ្តា​កោះ​អះអាង​ជា​កម្មសិទ្ធិ​ដោយ​ចិន​ប៉េកាំង​នៅក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង នៅក្នុង​អ្វីដែល​អាម៉េរិក​អះអាងថា​«​សេរី​​ភាព​នៃ​ប្រតិបត្តិកា​រនា​វា​ចរណ៍ »​។​​កង​នា​វាទី​៧​របស់​អាម៉េរិក​បាន​និយាយថា នាវា​ពិឃាត​USS Russell​បាន​«​អះអាង​សិទ្ធិ​និង​សេរីភាព​ធ្វើ​នាវាចរណ៍​នៅ​ប្រជុំ​កោះ​ស្ព្រ៉ា​ត​លី ស្របតាម​ច្បាប់​អន្តរជាតិ​»​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular