​ថ្លៃ​ប្រេង​ឆៅ​Brent​សំរាប់​ប្រគល់​អោយ​នៅ​ខែ​មេសា​បាន​ហក់​ឡើងដល់​៦៤​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​បារ៉ែល​ជា​លើកដំបូង ចាប់តាំងពី​ថ្ងៃ​២២​មករា ឆ្នាំ​២០២០​។​​​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ ថ្លៃ​ប្រេង​បាន​ដាំ​ក្បាល​ចុះ​ដោយសារ​វិធានការ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​នាំ​អោយ​តំរូវការ​ប្រេង​ធ្លាក់ចុះ សេដ្ឋកិច្ច​ថយចុះ និង​ការផ្អាក​ចរាចរណ៍​ផ្លូវអាកាស​ស្ទើរ​ទាំងស្រុង​។​តែ​ឆ្នាំ​២០២១ តំរូវការ​​ប្រេង​ត្រូវ​រំពឹងថា​នឹង​កើនឡើង គឺ​ចាប់ផ្តើម​កើនឡើង​៥,៩​លាន​បារ៉ែល​ក្នុង​មួយថ្ងៃ ធៀប​នឹង​ថ្ងៃ​ដូចគ្នា​កាលពី​ឆ្នាំមុន​។

​ថ្លៃ​ប្រេង​ឆៅ​Brent​សំរាប់​ប្រគល់​អោយ​នៅ​ខែ​មេសា​បាន​ហក់​ឡើងដល់​៦៤​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​បារ៉ែល​ជា​លើកដំបូង ចាប់តាំងពី​ថ្ងៃ​២២​មករា ឆ្នាំ​២០២០​។​​​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ ថ្លៃ​ប្រេង​បាន​ដាំ​ក្បាល​ចុះ​ដោយសារ​វិធានការ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូវី​ដ​១៩​នាំ​អោយ​តំរូវការ​ប្រេង​ធ្លាក់ចុះ សេដ្ឋកិច្ច​ថយចុះ និង​ការផ្អាក​ចរាចរណ៍​ផ្លូវអាកាស​ស្ទើរ​ទាំងស្រុង​។​តែ​ឆ្នាំ​២០២១ តំរូវការ​​ប្រេង​ត្រូវ​រំពឹងថា​នឹង​កើនឡើង គឺ​ចាប់ផ្តើម​កើនឡើង​៥,៩​លាន​បារ៉ែល​ក្នុង​មួយថ្ងៃ ធៀប​នឹង​ថ្ងៃ​ដូចគ្នា​កាលពី​ឆ្នាំមុន​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular