នៅថ្ងៃទី១៧កុម្ភៈនេះ​ក្រុង​ព្រៃវែង​និង​ស្រុក​ទាំង​ប្រាំ​មានដូចជា​ស្រុក​ស្វាយ​អ​ន្ទ​រ ស្រុក​កំចាយមារ ស្រុក​មេសាង ស្រុក​បាភ្នំ និង​ស្រុក​កំពង់ត្របែក​ ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់ថា​ជា​ក្រុង​បញ្ឈប់​ការ​បន្ទោបង់​ពាសវាល​ពាសកាល៕

​នៅថ្ងៃទី១៧កុម្ភៈនេះ​ក្រុង​ព្រៃវែង​និង​ស្រុក​ទាំង​ប្រាំ​មានដូចជា​ស្រុក​ស្វាយ​អ​ន្ទ​រ ស្រុក​កំចាយមារ ស្រុក​មេសាង ស្រុក​បាភ្នំ និង​ស្រុក​កំពង់ត្របែក​ ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់ថា​ជា​ក្រុង​បញ្ឈប់​ការ​បន្ទោបង់​ពាសវាល​ពាសកាល៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular