ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​បាន​អនុម័ត​កម្មវិធី​លើកលែង​ទោស​សម្រាប់​ក្រុម​ឧទ្ទាម​មូស្លីម​និង​កុំម្មុយនីស្ត ដែល​យល់ព្រម​ទម្លាក់អាវុធ​របស់​ពួកគេ​នៅ​ពេល​ពួកគេ​វិលត្រឡប់​ទៅ​​រក​ជីវិត​ធម្មតា​វិញ​នៅក្នុង​ការប៉ុនប៉ង​ចុងក្រោយ​ដើម្បី​ទប់ទល់​នឹង​ការបះបោរ​នៅតាម​ជនបទ ដែល​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង​អស់​រយៈពេល​កន្លះ​សតវត្សរ៍​។​

ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​បាន​អនុម័ត​កម្មវិធី​លើកលែង​ទោស​សម្រាប់​ក្រុម​ឧទ្ទាម​មូស្លីម​និង​កុំម្មុយនីស្ត ដែល​យល់ព្រម​ទម្លាក់អាវុធ​របស់​ពួកគេ​នៅ​ពេល​ពួកគេ​វិលត្រឡប់​ទៅ​​រក​ជីវិត​ធម្មតា​វិញ​នៅក្នុង​ការប៉ុនប៉ង​ចុងក្រោយ​ដើម្បី​ទប់ទល់​នឹង​ការបះបោរ​នៅតាម​ជនបទ ដែល​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង​អស់​រយៈពេល​កន្លះ​សតវត្សរ៍​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular