ប្រធានាធិបតី​អាម៉េរិក ចូ បៃ​ដិន និយាយថា គាត់​កំពុង​ព្យាយាម​ទម្លាប់ខ្លួន​ឱ្យ​ស៊ាំ​នឹង​ផ្ទះ​ថ្មី ដែល​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​ការងារ​របស់​គាត់​ និងថា​រស់នៅ​សេត​វិ​មានប្រៀប​ដូ​ចជាប់ “​ទ្រុង​បក្សី​”

ប្រធានាធិបតី​អាម៉េរិក ចូ បៃ​ដិន និយាយថា គាត់​កំពុង​ព្យាយាម​ទម្លាប់ខ្លួន​ឱ្យ​ស៊ាំ​នឹង​ផ្ទះ​ថ្មី ដែល​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​ការងារ​របស់​គាត់​ និងថា​រស់នៅ​សេត​វិ​មានប្រៀប​ដូ​ចជាប់ “​ទ្រុង​បក្សី​”

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular