​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាម៉េរិក​លោក​អ៊ែន​ថូ​នី ប្លិង​កិន បាន​ប្រកាស​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​នឹង​បង់​ប្រាក់​ជាង​២០០​លាន​ទៅ​ដែលជា​ចំណែក​បរិច្ចាគ​របស់ខ្លួន​អោយ​អង្គការ​WHO​នៅ​ចុងខែ​កុម្ភៈ​។​

​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាម៉េរិក​លោក​អ៊ែន​ថូ​នី ប្លិង​កិន បាន​ប្រកាស​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​នឹង​បង់​ប្រាក់​ជាង​២០០​លាន​ទៅ​ដែលជា​ចំណែក​បរិច្ចាគ​របស់ខ្លួន​អោយ​អង្គការ​WHO​នៅ​ចុងខែ​កុម្ភៈ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular