ខ្មាន់កាំភ្លើង​ដែល​គេ​ជឿ​ថា​មក​ពី​ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋ​មួយ​បាន​សំរុកចូល​សាលារៀន​មួយ​នៅ​នី​ហ្សេ​រី​យ៉ា​កណ្តាល​កាលពី​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ ដោយ​បាន​សម្លាប់​សិស្ស​ម្នាក់​និង​ចាប់ពង្រត់​សិស្ស​រាប់រយ​នាក់​ទៀត​ជាមួយ​​គ្រូ​របស់​ពួកគេ​។​

ខ្មាន់កាំភ្លើង​ដែល​គេ​ជឿ​ថា​មក​ពី​ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋ​មួយ​បាន​សំរុកចូល​សាលារៀន​មួយ​នៅ​នី​ហ្សេ​រី​យ៉ា​កណ្តាល​កាលពី​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ ដោយ​បាន​សម្លាប់​សិស្ស​ម្នាក់​និង​ចាប់ពង្រត់​សិស្ស​រាប់រយ​នាក់​ទៀត​ជាមួយ​​គ្រូ​របស់​ពួកគេ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular