ក្រុម​សហភាព​ជាតិ​កា​រ៉ែ​ន (KNU) បាន​សន្យា​ការពារ​ប្រជាជន​របស់​ខ្លួន​ដែល​ប្រមូលផ្តុំ​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋប្រហារ​នៅ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​។​KNU បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​កា​រ៉ែ​ន​ជាច្រើន​នាក់​បាន​ដើរ​តវ៉ា​តាម​ដងផ្លូវ​ក្នុង​ទីប្រជុំជន​ខាវ​ការិ​កដោយ​អំពាវនាវ​ឱ្យ​បណ្តេញ​របប​យោធា​ចេញ​និង​ដោះលែង​មេ​ដឹក​​នាំ​គណបក្ស​សម្ពន្ធជាតិ​ដើម្បី​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​លោកស្រី អ៊ុង​សាន ស៊ូ ជី​។​

ក្រុម​សហភាព​ជាតិ​កា​រ៉ែ​ន (KNU) បាន​សន្យា​ការពារ​ប្រជាជន​របស់​ខ្លួន​ដែល​ប្រមូលផ្តុំ​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋប្រហារ​នៅ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​។​KNU បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ថា​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​កា​រ៉ែ​ន​ជាច្រើន​នាក់​បាន​ដើរ​តវ៉ា​តាម​ដងផ្លូវ​ក្នុង​ទីប្រជុំជន​ខាវ​ការិ​កដោយ​អំពាវនាវ​ឱ្យ​បណ្តេញ​របប​យោធា​ចេញ​និង​ដោះលែង​មេ​ដឹក​​នាំ​គណបក្ស​សម្ពន្ធជាតិ​ដើម្បី​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​លោកស្រី អ៊ុង​សាន ស៊ូ ជី​។​

 

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular