ក្នុង​គោលដៅ​រៀបចំ​និង​ដាក់ចេញ​នូវ​ខ្សែ​សៀគ្វី​ទស្សនា​(​វង់​ទស្សនា​) រមណីយ ដ្ឋា​ន​សំបូរ​ព្រៃ​គុក អាជ្ញាធរ​ជាតិ​សំបូរ​ព្រៃ​គុក បាន​រៀប ចំ​កម្មវិធី​កិច្ចពិភាក្សា​ផ្លាស់ប្តូរ​បទពិសោធន៍​ស្តីពី​ការ រៀបចំ​ខ្សែ​សៀគ្វី​ទេសចរណ៍​រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular