អ្នកការទូត​កំពូលៗ​មកពី​ប្រទេស​មហាអំណាច​អឺរ៉ុប​និង​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​នឹង​ធ្វើ​ការពិភាក្សា​គ្នា​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ដើម្បី​មើល​ពី​របៀប​ធ្វើ​ឱ្យ​រស់​ឡើងវិញ​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តី​ពី​នុយក្លេអ៊ែរ​របស់​អ៊ីរ៉ង់ គឺ​នៅ​ពេល​តែ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​នៅមុន​ថ្ងៃ​ផុតកំណត់ ។​

អ្នកការទូត​កំពូលៗ​មកពី​ប្រទេស​មហាអំណាច​អឺរ៉ុប​និង​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក​នឹង​ធ្វើ​ការពិភាក្សា​គ្នា​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ដើម្បី​មើល​ពី​របៀប​ធ្វើ​ឱ្យ​រស់​ឡើងវិញ​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តី​ពី​នុយក្លេអ៊ែរ​របស់​អ៊ីរ៉ង់ គឺ​នៅ​ពេល​តែ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​នៅមុន​ថ្ងៃ​ផុតកំណត់ ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular