​សេចក្ដីព្រាង​ក្របខ័ណ្ឌ​គោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម​ឌីជីថល​កម្ពុជា​បានបញ្ចប់​កិច្ចពិភាក្សា

​ដោយៈ ជា​សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ ក្របខ័ណ្ឌ​គោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល និង​សេចក្ដី ព្រាង​ក្របខ័ណ្ឌ​គោលនយោបាយ​រដ្ឋាភិបាល ឌីជីថល នៅ​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​កាលពី​ម្សិលមិញ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular