ពាក្យ​បច្ចេក​សព្ទ​ខ្មែរ​ក្នុង​វិស័យ​គ្រឿងញៀន​នឹងមាន

​ដោយៈ​ជា​សីហៈ​/​ភ្នំពេញៈ​ពាក្យ​បច្ចេក​ជា​ភាសារ​ខ្មែរ​ក្នុង​វិស័យ​គ្រឿងញៀន​នឹងមាន​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ប៉ុន្តែ​កាលបរិច្ឆេទ​គឺ​នៅ​មិនទាន់​ត្រូវបាន​គេ​ដឹងថា នឹង​ចេញ​នៅពេលណា​ច្បាស់លាស់​ឡើយ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular