សេ​រ៉េ​ណា វី​លលៀម​បានចាញ់​នៅក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ Australian Open​ហើយ​បន្ទាប់មក​នាង​បាន​រត់​ចេញ​​ពី​សន្និសីទកាសែត​ទាំង​ទឹកភ្នែក ក្រោយ​រង​បរាជ័យ​ក្រោមថ្វីដៃ​កីឡាការិនីជប៉ុន នាងណា​អូ​មី ​អូ​សា​កា​។

សេ​រ៉េ​ណា វី​លលៀម​បានចាញ់​នៅក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ Australian Open​ហើយ​បន្ទាប់មក​នាង​បាន​រត់​ចេញ​​ពី​សន្និសីទកាសែត​ទាំង​ទឹកភ្នែក ក្រោយ​រង​បរាជ័យ​ក្រោមថ្វីដៃ​កីឡាការិនីជប៉ុន នាងណា​អូ​មី ​អូ​សា​កា​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular