ការចូលរួម​របស់​ស្ត្រី នៅក្នុង​ពិភព​ឌីជីថល គឺជា​កត្តាចាំបាច់ ដើម្បី​បង្កើត​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម​ឌីជីថល​

​ដោយៈ សុផល / ភ្នំពេញៈ គិត​ត្រឹម​ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ ប្រទេស​កម្ពុជា មាន​កំណត់ត្រា​អ្នកប្រើប្រាស់ អ៊ី​ន​ធឺ​ណេ​ត ចំនួន ៨,៨៦ លាន​នាក់ ដែល​នេះ​បង្ហាញថា ជំនាញ​ឌីជីថល ពិត​ជាមាន​សារៈសំខាន់​ណាស់ ដើម្បី​ទទួលបាន​ជោគជ័យ នៅក្នុង​ពិភព ដែល​ពោរពេញ​ដោយ​បច្ចេកវិទ្យា​។ ជាមួយនេះដែរ ការចូលរួម​របស់​ស្ត្រី នៅក្នុង​ពិភព​ឌីជីថល គឺជា​កត្តាចាំបាច់ ដើម្បី​បង្កើត​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម​ឌីជីថល ប្រកបដោយ​ស្មើភាព​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular