ពួកឧត្តមសេនីយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតក្រោមសម្ពាធការទូតខ្លាំងឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសារតែរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី នៅពេលឥណ្ឌាចូលរួមជាមួយអាម៉េរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការអំពាវនាវអោយស្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ ហើយអង់គ្លេសនិងកាណាដាប្រកាសទណ្ឌកម្មលើរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ា។

ពួកឧត្តមសេនីយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតក្រោមសម្ពាធការទូតខ្លាំងឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសារតែរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី នៅពេលឥណ្ឌាចូលរួមជាមួយអាម៉េរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការអំពាវនាវអោយស្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ ហើយអង់គ្លេសនិងកាណាដាប្រកាសទណ្ឌកម្មលើរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ា។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular