ចក្រភព​អង់គ្លេស​បាន​ដាក់ចេញ​នូវ​ការបង្ក​ក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​និង​ការហាមឃាត់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​លើ​ឧត្តមសេនីយ៍បី​រូបនៅ​ក្នុង​របប​យោធា​របស់​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​ការរំលោភ​​សិទ្ធិមនុស្ស​។​ចំណាត់ការកាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ដោយ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​គឺធ្វើឡើង​ស្របគ្នា​ជាមួយ​កាណាដា ដែល​បាន​ប្រកាស​វិធានការ​ប្រឆាំង​នឹង​រប​ប​យោធា​ផង​ដែរ​។

ចក្រភព​អង់គ្លេស​បាន​ដាក់ចេញ​នូវ​ការបង្ក​ក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​និង​ការហាមឃាត់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​លើ​ឧត្តមសេនីយ៍បី​រូបនៅ​ក្នុង​របប​យោធា​របស់​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​ការរំលោភ​​សិទ្ធិមនុស្ស​។​ចំណាត់ការកាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ដោយ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​គឺធ្វើឡើង​ស្របគ្នា​ជាមួយ​កាណាដា ដែល​បាន​ប្រកាស​វិធានការ​ប្រឆាំង​នឹង​រប​ប​យោធា​ផង​ដែរ​។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular