រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ី បានសម្តែង«ការព្រួយបារម្ភជ្រាលជ្រៅ»អំពីសភាពការណ៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ា និងគាំទ្រសំណើសំរាប់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ានក្រៅផ្លូវការមួយស្តីពីមីយ៉ាន់ម៉ា នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងការបរទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី១៨កុម្ភៈ។

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ី បានសម្តែង«ការព្រួយបារម្ភជ្រាលជ្រៅ»អំពីសភាពការណ៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ា និងគាំទ្រសំណើសំរាប់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ានក្រៅផ្លូវការមួយស្តីពីមីយ៉ាន់ម៉ា នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងការបរទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី១៨កុម្ភៈ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular