លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសកម្ពុជា​បាន​ជម្រាបជូន​សម​ភាគី​ឥណ្ឌា​ថា​កម្ពុជា​ត្រូវ​ការទិញ​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន​ប្រាំ​លាន​ដូ​ស ដោយ​ស្នើ​សុំឱ្យ​ភាគី​ឥណ្ឌា​ផ្គត់ផ្គង់ វ៉ាក់សាំង​នេះ​ក្នុងដំណាក់កាល​ដំបូង ចំនួន​មួយ​លាន​ដូ​ស​៕

លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសកម្ពុជា​បាន​ជម្រាបជូន​សម​ភាគី​ឥណ្ឌា​ថា​កម្ពុជា​ត្រូវ​ការទិញ​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ចំនួន​ប្រាំ​លាន​ដូ​ស ដោយ​ស្នើ​សុំឱ្យ​ភាគី​ឥណ្ឌា​ផ្គត់ផ្គង់ វ៉ាក់សាំង​នេះ​ក្នុងដំណាក់កាល​ដំបូង ចំនួន​មួយ​លាន​ដូ​ស​៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular