លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការបានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួងចុះពិនិត្យគុណភាពនៃការសាងសង់ ផ្លូវជាតិលេខ២ និងផ្លូវជាតិលេខ២២ ដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ សម្រេចបាន២៧,១០%ហើយ៕

លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការបានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួងចុះពិនិត្យគុណភាពនៃការសាងសង់ ផ្លូវជាតិលេខ២ និងផ្លូវជាតិលេខ២២ ដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ សម្រេចបាន២៧,១០%ហើយ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular