អត្រា​តម្លៃ​សេវា​ប្រមូល​សំរាម ក្នុងអំឡុងពេល​អន្តរ​កាល​នេះ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នឹង​អនុញ្ញាតឱ្យ​បុ​រេ​ទូទាត់ ត្រឹម​រយៈពេល ៦​ខែ ចាប់ពី​ខែមករា ដល់​ខែមិថុនា​

​ដោយៈ រ៉ា​ម៉ន / ភ្នំពេញៈ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​បន្ត​ប្រើប្រាស់ អត្រា​តម្លៃ​សេវា​ប្រមូល​សំរាម និង សំណល់​រឹង នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​កំពុង​អនុវត្ត ក្នុងអំឡុងពេល​អន្តរ​កាល សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២១ នេះ នឹង​អនុញ្ញាតឱ្យ​បុ​រេ​ទូទាត់ (​បង់ប្រាក់​ទុកជាមុន Pre-payment) ត្រឹម​រយៈពេល ៦ ខែ ដោយ​ចាប់ពី​ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ រហូតដល់​ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular