និស្សិត​អាយុ​២០​ឆ្នាំ​ដែល​ត្រូវ​គ្រាប់​ចំ​ក្បាល​ក្នុងអំឡុងពេល​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋប្រហារ​កាលពី​សប្តាហ៍​មុន​នៅក្នុង​រដ្ឋធានី​ណៃ​ពីដោរ​បានស្លាប់។​នាង មី​យ៉ា ថ្វេ​ថ្វេ ឃី​ន ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ក្នុងចំណោម​មនុស្ស​២​នាក់​ដែល​រងរបួស​ធ្ងន់​កាលពី​ថ្ងៃ​០៩​កុម្ភៈ​បន្ទាប់ពី​ប៉ូលិស​បាញ់​កាំភ្លើង ឧស្ម័ន​ហៀរ​ទឹកភ្នែក​និង​ទឹក​ដើម្បី​បំបែកហ្វូង​បាតុកម្ម​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​​ដែល​បណ្តាលអោយ​របួស​អ្នក​ប្រឆាំង​តវ៉ា​យ៉ាងតិច​២០​នាក់​។​

និស្សិត​អាយុ​២០​ឆ្នាំ​ដែល​ត្រូវ​គ្រាប់​ចំ​ក្បាល​ក្នុងអំឡុងពេល​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋប្រហារ​កាលពី​សប្តាហ៍​មុន​នៅក្នុង​រដ្ឋធានី​ណៃ​ពីដោរ​បានស្លាប់។​នាង មី​យ៉ា ថ្វេ​ថ្វេ ឃី​ន ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ក្នុងចំណោម​មនុស្ស​២​នាក់​ដែល​រងរបួស​ធ្ងន់​កាលពី​ថ្ងៃ​០៩​កុម្ភៈ​បន្ទាប់ពី​ប៉ូលិស​បាញ់​កាំភ្លើង ឧស្ម័ន​ហៀរ​ទឹកភ្នែក​និង​ទឹក​ដើម្បី​បំបែកហ្វូង​បាតុកម្ម​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​​ដែល​បណ្តាលអោយ​របួស​អ្នក​ប្រឆាំង​តវ៉ា​យ៉ាងតិច​២០​នាក់​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular