នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​មណ្ឌល​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក ជាង ៤០ កន្លែង ដើម្បី​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ កុំឱ្យ​រីក​រាលដាល ចូល​ទៅដល់​សហគមន៍​

នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​មណ្ឌល​ច​ត្តា​ឡី​ស័ក ជាង ៤០ កន្លែង ដើម្បី​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ កុំឱ្យ​រីក​រាលដាល ចូល​ទៅដល់​សហគមន៍​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular