ដោយៈ គង់​ហេង / កំពង់ចាមៈ លោក អ៊ុន ចាន់​ដា អភិបាលខេត្ត​កំពង់ចាម បាន​ជួយ​អន្តរាគមន៍​បន្ទាន់ បើក​លំហ​មុខទឹក បាន​ធំ​ទូលាយ​ជាង​មុន ដើម្បី​សម្រួល​ឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ស្រុក​ចំនួន បី បាន​បង្កបង្កើនផល​ស្រូវប្រាំង លើ​ផ្ទៃដី ប្រមាណ ២.០០០ ហិកតា​។​