មនុស្ស​រាប់រយ​នាក់​បាន​ជួបជុំ​នៅ​ក្រៅ​សភា​ក្នុង​ក្រុង​បាងកក​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​សុក្រ​ចំ​ពេល​សមាជិកសភា​ប្រឆាំង​ជជីក​សួរដេញដោល​មន្ត្រី​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ដើម្បី​ចាប់​កំហុស​និង​​បោះឆ្នោត​ទម្លាក់​រដ្ឋាភិបាល​របស់​លោក​ប្រា​យុទ្ធ ចាន់​អូ​ចា ។​​ប៉ូលិស​រាប់ពាន់នាក់​ក៏​បាន​ត្រៀមខ្លួន​ជាស្រេច​ជា​មុន​នៅ​ពេល​សភា​ត្រូវ​បោះឆ្នោត​សម្តែង​ការ​មិន​ទុកចិត្ត​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ ក្រោយ​ការ​ជជីក​សួរ​និង​ឆ្លើយ​យ៉ាង​តឹង​សសៃក​អស់​៤​ថ្ងៃ​នៅក្នុង​សភា ​ហើយ​គេ​រំពឹងថា​នឹង​មាន​ការជួបជុំ​តវ៉ា​ជា​ថ្មី​ទៀត​ពី​សំណាក់​ក្រុមប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល​។​

មនុស្ស​រាប់រយ​នាក់​បាន​ជួបជុំ​នៅ​ក្រៅ​សភា​ក្នុង​ក្រុង​បាងកក​កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​សុក្រ​ចំ​ពេល​សមាជិកសភា​ប្រឆាំង​ជជីក​សួរដេញដោល​មន្ត្រី​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ដើម្បី​ចាប់​កំហុស​និង​​បោះឆ្នោត​ទម្លាក់​រដ្ឋាភិបាល​របស់​លោក​ប្រា​យុទ្ធ ចាន់​អូ​ចា ។​​ប៉ូលិស​រាប់ពាន់នាក់​ក៏​បាន​ត្រៀមខ្លួន​ជាស្រេច​ជា​មុន​នៅ​ពេល​សភា​ត្រូវ​បោះឆ្នោត​សម្តែង​ការ​មិន​ទុកចិត្ត​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ ក្រោយ​ការ​ជជីក​សួរ​និង​ឆ្លើយ​យ៉ាង​តឹង​សសៃក​អស់​៤​ថ្ងៃ​នៅក្នុង​សភា ​ហើយ​គេ​រំពឹងថា​នឹង​មាន​ការជួបជុំ​តវ៉ា​ជា​ថ្មី​ទៀត​ពី​សំណាក់​ក្រុមប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular