បា​ឡែន​៤៤​ក្បាល​បាន​ជាប់​លើ​ឆ្នេ​រកោះ ម៉ា​ឌូ​រ៉ា​របស់​ឥណ្ឌូនេស៊ី និង​បាន​ងាប់​នៅ​ពេល​អ្នក​ជួយសង្គ្រោះ​អាច​ទាញ​ពួកវា​បាន​តែ​បី​ក្បាល​ចូលក្នុង​សមុទ្រ​វិញ​ទាំង​​នៅរស់​។​

បា​ឡែន​៤៤​ក្បាល​បាន​ជាប់​លើ​ឆ្នេ​រកោះ ម៉ា​ឌូ​រ៉ា​របស់​ឥណ្ឌូនេស៊ី និង​បាន​ងាប់​នៅ​ពេល​អ្នក​ជួយសង្គ្រោះ​អាច​ទាញ​ពួកវា​បាន​តែ​បី​ក្បាល​ចូលក្នុង​សមុទ្រ​វិញ​ទាំង​​នៅរស់​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular