​សុន្ទរកថា​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​សន្តិសុខ​ក្រុង​មុយ​និច​ប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសុក្រ ដែល​ធ្វើឡើង​តាម​វីដេអូ​ដោយសារ​តែ​ជំងឺ​រាតត្បាត​កូវី​ដ​១៩ ប្រធានាធិបតី​ចូ បៃ​ដិនបាន​ប្រកាសថា “​សម្ព័ន្ធមិត្ត​ឆ្លង​សមុទ្រ​អា​ត្លង់​ទិក​ត្រឡប់មកវិញ​” ។​

​សុន្ទរកថា​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​សន្តិសុខ​ក្រុង​មុយ​និច​ប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសុក្រ ដែល​ធ្វើឡើង​តាម​វីដេអូ​ដោយសារ​តែ​ជំងឺ​រាតត្បាត​កូវី​ដ​១៩ ប្រធានាធិបតី​ចូ បៃ​ដិនបាន​ប្រកាសថា “​សម្ព័ន្ធមិត្ត​ឆ្លង​សមុទ្រ​អា​ត្លង់​ទិក​ត្រឡប់មកវិញ​” ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular