ឈ្ងុយ , ឈ្ងប់ឈ្ងុយ , ក្រវាន់ , គ្រៀវ , ឆ្ងិត​

ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​ឈ្ងុយ​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​មាន​ក្លិន​ធុំ​ផ្សាយ​អំពី​វត្ថុ​អ្វីៗ​ដែល​លីង​, ដុត​, ឆ្អើរ​, អាំង ដល់​ឡើង​សម្បុរ​កន្លាត​
​ក្លិន​ឈ្ងុយ​, ធុំ​ឈ្ងុយ​, ផ្សាយ​ក្លិន​ឈ្ងុយ ។​

​គុណសព្ទ​

​មាន​ក្លិន​ធុំ​ផ្សាយ​អំពី​វត្ថុ​អ្វីៗ​ដែល​លីង​, ដុត​, ឆ្អើរ​, អាំង ដល់​ឡើង​សម្បុរ​កន្លាត​
​ក្លិន​ឈ្ងុយ​, ធុំ​ឈ្ងុយ​, ផ្សាយ​ក្លិន​ឈ្ងុយ ។​

​ឈ្ងប់ឈ្ងុយ​

​កិរិយាសព្ទ​
​ស្វិតស្វាញ​, ផ្ទៀងផ្ទាត់​, ពិនិត្យពិច័យ​
​ធ្វើការ​ឈ្ងប់ឈ្ងុយ ឬ ធ្វើការ​ឆ្ងិតឈ្ងុយ ។​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ស្វិតស្វាញ​, ផ្ទៀងផ្ទាត់​, ពិនិត្យពិច័យ​
​ធ្វើការ​ឈ្ងប់ឈ្ងុយ ឬ ធ្វើការ​ឆ្ងិតឈ្ងុយ ។​

​ក្រវាន់​

នាមសព្ទ​

​ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ផ្កា​ក្រអូប ឈ្ងុយ​ស្រដៀង​គ្នា​នឹង​ក្លិន​ចេកនួន​ទុំ ។​

​គ្រៀវ​

​កិរិយាសព្ទ​

​វះកាត់​ត្រង់​គល់​ទង​យក​អណ្ឌៈ (​ពង​) ចេញ : គ្រៀវគោ​, គ្រៀវក្របី​, គ្រៀវជ្រូក (​ចំពោះតែ​ឈ្មោល​) ។ វះកាត់​យក​ស្បូន​ចេញ​មិន​ឲ្យ​មានកូន : គ្រៀវជ្រូក (​ញី​) ។ វះកាត់​យកចេញ នូវ​សាច់ដុំ​តូច ជា​ប្រភព​នៃ​តម្រេក​ក្នុង​កាម : គ្រៀវមាន់ (​ឈ្មោល​) ។ វាយ​, ដំ ឬ កាត់​សំបក​ជុំវិញ​ដើម សក​យកចេញ​ឲ្យ​អស់ មិន​ឲ្យ​រស់​តទៅទៀត : គ្រៀវ​ដើម​ក្រសាំង​, គ្រៀវ​ដើម​គគីរ ។ ក្ដិច​, កាច់​ត្រួយ ឬ ខ្នែង​ថ្នាំ ដើម្បី​ឲ្យ​ស្លឹក បាន​រីក​ធំ​ក្រាស់​ល្អ ហើយ​ខ្លាំង មិន​ល្វីង : គ្រៀវថ្នាំ ។ កាច់​កន្ទុយ​ផ្លែ​ម្នាស់ ដែល​នៅ​មិនទាន់​ចាស់ ដើម្បី​ឲ្យ​ផ្លែ​ម្នាស់ បាន​ថ្លោស​ល្អ​; ចួនកាល គេ​កាច់​កន្ទុយ​ផ្លែ​ចេញ ហើយ​គេ​រោយ​ក្បុង មាន​ជាតិ​ប្រៃ​ឡ​មៗ ដាក់​ត្រង់​កន្លែង ដែល​កាច់​កន្ទុយ​ចេញ​នោះ ដើម្បី​ឲ្យ​ផ្លែ​ម្នាស់​ថ្លោស​ផង ឲ្យ​ផ្លែ​នោះ មាន​រសផ្អែម​ឈ្ងុយ​ផង : គ្រៀវម្នាស់ ។ ប្រើ​ជា គុ​. ក៏មាន : មាន់គ្រៀវ ។ ល ។​

​ឆ្ងិត​

​កិរិយាវិសេសន៍​

​ឆ្អិត​
​ក្លិន​ឆ្ងិត​, ក្រអូប​ឆ្ងិត ។​
​ឆ្ងិតឈ្ងុយ ឬ ឈ្ងុយ​ឆ្ងិត ដែល​យកចិត្តទុកដាក់​ដោយ​អស់អញលំគេញ​, ដោយ​ផ្ដេកផ្ដិត​
​ធ្វើការ​ឆ្ងិតឈ្ងុយ​, ផ្គាប់ផ្គុន​ឆ្ងិតឈ្ងុយ​, ស្រឡាញ់​ឆ្ងិតឈ្ងុយ ឬ ឈ្ងុយ​ឆ្ងិត ។​

​គុណសព្ទ​

​ឆ្អិត​
​ក្លិន​ឆ្ងិត​, ក្រអូប​ឆ្ងិត ។​
​ឆ្ងិតឈ្ងុយ ឬ ឈ្ងុយ​ឆ្ងិត ដែល​យកចិត្តទុកដាក់ ដោយ​អស់អញលំគេញ​, ដោយ​ផ្ដេកផ្ដិត​
​ធ្វើការ​ឆ្ងិតឈ្ងុយ​, ផ្គាប់ផ្គុន​ឆ្ងិតឈ្ងុយ​, ស្រឡាញ់​ឆ្ងិតឈ្ងុយ ឬ ឈ្ងុយ​ឆ្ងិត ។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular