សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា ប្រកាសថា ក្នុងរយៈពេលតែ ១០ ម៉ោង កម្ពុជា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី រហូតដល់ ៣២ ករណី ដែលជាការឆ្លងកូវីដ ចូលក្នុងសហគមន៍ ជាលើកទី៣ ” ព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ” ដោយផ្ដើមចេញពីការផ្ទុះ នៅចំណុច អិន៨ (N8) ដោយសារតែមានអ្នក ដែលចង់ចេញ ទៅក្រៅប្រទេស ហើយបានស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ ពិនិត្ររកកូវីដ ១៩

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា ប្រកាសថា ក្នុងរយៈពេលតែ ១០ ម៉ោង កម្ពុជា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី រហូតដល់ ៣២ ករណី ដែលជាការឆ្លងកូវីដ ចូលក្នុងសហគមន៍ ជាលើកទី៣ ” ព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ” ដោយផ្ដើមចេញពីការផ្ទុះ នៅចំណុច អិន៨ (N8) ដោយសារតែមានអ្នក ដែលចង់ចេញ ទៅក្រៅប្រទេស ហើយបានស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ ពិនិត្ររកកូវីដ ១៩ ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular