យោធា​ចិន​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៩​កុម្ភៈ​ថា​ទាហាន​របស់​ខ្លួន​បួន​នាក់​ត្រូវបាន​សម្លាប់​នៅក្នុង​ការ​ប៉ះទង្គិច​គ្នា​នៅ​ព្រំដែន​ភ្នំ​ខ្ពស់​មួយ​ជាមួយ​កងកម្លាំង​ឥណ្ឌា​កាលពី​​ឆ្នាំមុន ដែល​នេះ​ជា​លើកដំបូង​ហើយ​ដែល​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​ទទួល​ស្គាល់​ជា​សាធារណៈ​ថា​ភាគី​របស់​ខ្លួន​មាន​អ្នករបួស​និង​ស្លាប់​នៅក្នុង​ឧបទ្ទវហេតុ​ដ៏​សាហាវ​បំផុត​រវាង​ប្រទេស​យក្ស​អាស៊ី​ទាំង​ពីរ​ក្នុង​រយៈពេល​ជិត ៤៥ ឆ្នាំ​។​

យោធា​ចិន​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៩​កុម្ភៈ​ថា​ទាហាន​របស់​ខ្លួន​បួន​នាក់​ត្រូវបាន​សម្លាប់​នៅក្នុង​ការ​ប៉ះទង្គិច​គ្នា​នៅ​ព្រំដែន​ភ្នំ​ខ្ពស់​មួយ​ជាមួយ​កងកម្លាំង​ឥណ្ឌា​កាលពី​​ឆ្នាំមុន ដែល​នេះ​ជា​លើកដំបូង​ហើយ​ដែល​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​ទទួល​ស្គាល់​ជា​សាធារណៈ​ថា​ភាគី​របស់​ខ្លួន​មាន​អ្នករបួស​និង​ស្លាប់​នៅក្នុង​ឧបទ្ទវហេតុ​ដ៏​សាហាវ​បំផុត​រវាង​ប្រទេស​យក្ស​អាស៊ី​ទាំង​ពីរ​ក្នុង​រយៈពេល​ជិត ៤៥ ឆ្នាំ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular