ជនជាតិ​វៀតណាម​ជាច្រើន​នៅ​រដ្ឋ​តិច​សាស់​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក កំពុង​តស៊ូ​រក​មធ្យោបាយ​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​កំដៅ​រាងកាយ​ខ្លួនឯង បញ្ចូល​ជាតិ​ទឹក​និង​រក​អាហារ​នៅពេល​គ្រួសារ​ជាច្រើន​​កំពុង​អត់​ចរន្តអគ្គិសនី​ប្រើ និង​សូម្បីតែ​ទឹក​ផឹក ទឹក​ចំអិន​អាហារ​នៅក្នុង​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​ក្រោម​សូន្យ​បន្ទាប់​ពី​វា​រង​ការវាយប្រហារ​ដោយ​ព្យុះ​ដែល​នាំអោយ​ទឹក​ក្នុង​បំពង់ក​ក​ឬ​ធ្លាយ​ចេញ រីឯ​បណ្តាញ​ចែកចាយ​អ​គ្គិ​​ស​នី​ក៏​ឈប់​ដំណើរការ​ទៀត​។​

ជនជាតិ​វៀតណាម​ជាច្រើន​នៅ​រដ្ឋ​តិច​សាស់​សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក កំពុង​តស៊ូ​រក​មធ្យោបាយ​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​កំដៅ​រាងកាយ​ខ្លួនឯង បញ្ចូល​ជាតិ​ទឹក​និង​រក​អាហារ​នៅពេល​គ្រួសារ​ជាច្រើន​​កំពុង​អត់​ចរន្តអគ្គិសនី​ប្រើ និង​សូម្បីតែ​ទឹក​ផឹក ទឹក​ចំអិន​អាហារ​នៅក្នុង​អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​ក្រោម​សូន្យ​បន្ទាប់​ពី​វា​រង​ការវាយប្រហារ​ដោយ​ព្យុះ​ដែល​នាំអោយ​ទឹក​ក្នុង​បំពង់ក​ក​ឬ​ធ្លាយ​ចេញ រីឯ​បណ្តាញ​ចែកចាយ​អ​គ្គិ​​ស​នី​ក៏​ឈប់​ដំណើរការ​ទៀត​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular