សម្តេចតេជោៈហាមមិនឲ្យមានពលករខ្មែរទៅប្រទេសថៃ ទៅវៀតណាម ទៅឡាវ ទោះស្របច្បាប់ក្តី។ចំណែកអ្នកចូលមកយើងទទួលតែត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក។សមត្ថកិច្ចនៅតាមព្រំដែនត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់៕

សម្តេចតេជោៈហាមមិនឲ្យមានពលករខ្មែរទៅប្រទេសថៃ ទៅវៀតណាម ទៅឡាវ ទោះស្របច្បាប់ក្តី។ចំណែកអ្នកចូលមកយើងទទួលតែត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក។សមត្ថកិច្ចនៅតាមព្រំដែនត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular