គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១០​រហូតដល់​ថ្ងៃទី​១៩​ខែកុម្ភៈ​​គ្រូពេទ្យ​នៃ​ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ជូន​ដល់​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ចំនួន​៤.៦០៩​នាក់​(​ស្រី​ចំនួន​១.៦០៣​នាក់​)​ក្នុង​ចំនួន​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ចំនួន​៥.៧៤១​នាក់​(​ស្រី​២២៣៩​នាក់​)​។​នេះ​បើ​យោងតាម​របាយការណ៍​ស​ង្ខេ​ប​របស់​លោកស្រី ឱ វណ្ណឌី​ន រដ្ឋលេខាធិការ​និង​ជា​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងសុខាភិបាល​។​

គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១០​រហូតដល់​ថ្ងៃទី​១៩​ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០២១​គ្រូពេទ្យ​នៃ​ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ជូន​ដល់​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ចំនួន​៤.៦០៩​នាក់​(​ស្រី​ចំនួន​១.៦០៣​នាក់​)​ក្នុង​ចំនួន​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ចំនួន​៥.៧៤១​នាក់​(​ស្រី​២២៣៩​នាក់​)​។​នេះ​បើ​យោងតាម​របាយការណ៍​ស​ង្ខេ​ប​របស់​លោកស្រី ឱ វណ្ណឌី​ន រដ្ឋលេខាធិការ​និង​ជា​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងសុខាភិបាល​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular