ព្យុះ​ទី​១ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២១ ចាប់ផ្តើម​ចូល​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​

វិ​សម្ពាធ ធី​ឌី (TD) នៅក្នុង​សមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក ខាងកើត ប្រទេស ហ្វីលីពីន បាន​វិ​វត្ត​ទៅជា​ព្យុះ​ទី​១ មានឈ្មោះ ឌូ​ចៀន (DUJUAN) សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២១ ដោយមាន​ដំណើរ​កាត់​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន ចូលមកក្នុង​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង នៅ​ដើម​សប្តាហ៍ ក្រោយនេះ តែ​មិនទាន់​ឃើញ​មាន​សញ្ញាណ ឥទ្ធិពល​អ្វី​មកលើ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅឡើយ​ទេ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular