រុស្ស៊ី​ចូលខ្លួន​ជួយ​ដល់​ដំណើរការ​សន្តិភាព​អា​ហ្វ​ហ្គានី​ស្ថានដែល​កំពុង​ជាប់​គាំង​។រុស្ស៊ី​​កំពុង​បង្កើន​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​ព្យាយាម​ស្វែងរក​វិធី​ឆ្ពោះទៅមុខ​នៅក្នុង​ដំណើរការ​សន្តិភាព​។​​អ្នកតំណាង​របស់​ទីក្រុង​មូ​ស្គូ​បាន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ជា​ច្រើនជុំ ដោយ​បាន​ទៅ​ជួប​តួអង្គ​សំខាន់​ក្នុង​តំបន់​និង​ជួបប្រជុំ​ជាមួយ​មន្ត្រី​និង​ឥស្សរជន​តា​លី​បង់​ជាន់​ខ្ពស់។​ប្រេសិត​ពិសេស​របស់​ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី​លោក​វ្ល៉ា​ឌី​មៀរ ពូ​ទីន​សម្រាប់​អា​ហ្វ​ហ្គានី​ស្ថាន បាន​ទៅ​ប្រទេស​ប៉ា​គី​ស្ថាន​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៩​កុម្ភៈ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុម​មន្ត្រី​។​រដ្ឋា​ភិ​​បាល​ក្រុង​អ៊ី​ស្លា​ម៉ា​បាដ​គឺជា​តួអង្គ​សំខាន់​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ពួក​តា​លី​បង់​។​

រុស្ស៊ី​ចូលខ្លួន​ជួយ​ដល់​ដំណើរការ​សន្តិភាព​អា​ហ្វ​ហ្គានី​ស្ថានដែល​កំពុង​ជាប់​គាំង​។រុស្ស៊ី​​កំពុង​បង្កើន​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​ព្យាយាម​ស្វែងរក​វិធី​ឆ្ពោះទៅមុខ​នៅក្នុង​ដំណើរការ​សន្តិភាព​។​​អ្នកតំណាង​របស់​ទីក្រុង​មូ​ស្គូ​បាន​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ជា​ច្រើនជុំ ដោយ​បាន​ទៅ​ជួប​តួអង្គ​សំខាន់​ក្នុង​តំបន់​និង​ជួបប្រជុំ​ជាមួយ​មន្ត្រី​និង​ឥស្សរជន​តា​លី​បង់​ជាន់​ខ្ពស់។​ប្រេសិត​ពិសេស​របស់​ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី​លោក​វ្ល៉ា​ឌី​មៀរ ពូ​ទីន​សម្រាប់​អា​ហ្វ​ហ្គានី​ស្ថាន បាន​ទៅ​ប្រទេស​ប៉ា​គី​ស្ថាន​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៩​កុម្ភៈ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ក្រុម​មន្ត្រី​។​រដ្ឋា​ភិ​​បាល​ក្រុង​អ៊ី​ស្លា​ម៉ា​បាដ​គឺជា​តួអង្គ​សំខាន់​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ពួក​តា​លី​បង់​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular