លោក ហ៊ុន ម៉ានី ៖ខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល អំពាវនាវដល់លោកតាលោកយាយ ពុកម៉ែ ពូមីង បងប្អូន មេត្តាបន្តប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះស្ថានភាពនេះ ដោយមេត្តាចូលរួមរក្សានូវគម្លាតសុវត្តិភាព ពាក់ម៉ាស់ និងលាងដៃជាប្រចាំ។ ការរួមគ្នាការពារខ្លួន និងស្តាប់ការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរយើង ជាវិធានការល្អបំផុតសម្រាប់យើងក្នុងការបង្ការ និងជម្នះបាននូវបញ្ហានេះ៕

លោក ហ៊ុន ម៉ានី ៖ខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល អំពាវនាវដល់លោកតាលោកយាយ ពុកម៉ែ ពូមីង បងប្អូន មេត្តាបន្តប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះស្ថានភាពនេះ ដោយមេត្តាចូលរួមរក្សានូវគម្លាតសុវត្តិភាព ពាក់ម៉ាស់ និងលាងដៃជាប្រចាំ។ ការរួមគ្នាការពារខ្លួន និងស្តាប់ការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរយើង ជាវិធានការល្អបំផុតសម្រាប់យើងក្នុងការបង្ការ និងជម្នះបាននូវបញ្ហានេះ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular