ឆ្មាំ​គុក បញ្ជូន​ទណ្ឌិត ១០០ នាក់ ពី​ពន្ធនាគារ​ខេត្តកណ្តាល ទៅ​មណ្ឌល​កែប្រែ​ទី​៣ ត្រពាំង​ផ្លុ​ង​

ឆ្មាំ​គុក បញ្ជូន​ទណ្ឌិត ១០០ នាក់ ពី​ពន្ធនាគារ​ខេត្តកណ្តាល ទៅ​មណ្ឌល​កែប្រែ​ទី​៣ ត្រពាំង​ផ្លុ​ង​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular