​ក្រសួង​ការងារ​ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​ពី​វិធាន​ការបង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅតាម​រោងចក្រ សហគ្រាស ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍​-២០​កុម្ភៈ​

​ក្រសួង​ការងារ​ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​ពី​វិធាន​ការបង្ការ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ នៅតាម​រោងចក្រ សហគ្រាស ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍​-២០​កុម្ភៈ​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular