នាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រា​យុទ្ធ ចាន់​អូ​ចា និង​រដ្ឋមន្ត្រី​៩​រូប​ទៀត​បាន​រួចផុត​ការបោះឆ្នោត​ទម្លាក់ នៅក្នុង​ការបោះឆ្នោត​សម្តែង​ការទុកចិត្ត​ពី​សមាជិក​សភា​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​២០​កុម្ភៈ ក្រោយ​ការ​ជជីក​សួរ​ដេញដោល​អស់​៤​ថ្ងៃ ។​ញត្តិ​សម្តែង​ការមិនទុកចិត្ត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ត្រូវបាន​ច្រាន​ចោល​ដោយ​សមាជិក​សភា​២៧២​រូប នៅពេល​២០៦​រូប​គាំទ្រញត្តិ ។ការ​ឈ្នះ​ការបោះឆ្នោត​ក្នុង​សភា​នេះ​បង្ហាញថា រដ្ឋាភិបាល​របស់​លោក​ប្រា​យុទ្ធ​នឹង​បន្ត​ការងារ​រហូត​ចប់​អាណត្តិ​។​

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រា​យុទ្ធ ចាន់​អូ​ចា និង​រដ្ឋមន្ត្រី​៩​រូប​ទៀត​បាន​រួចផុត​ការបោះឆ្នោត​ទម្លាក់ នៅក្នុង​ការបោះឆ្នោត​សម្តែង​ការទុកចិត្ត​ពី​សមាជិក​សភា​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​២០​កុម្ភៈ ក្រោយ​ការ​ជជីក​សួរ​ដេញដោល​អស់​៤​ថ្ងៃ ។​ញត្តិ​សម្តែង​ការមិនទុកចិត្ត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ត្រូវបាន​ច្រាន​ចោល​ដោយ​សមាជិក​សភា​២៧២​រូប នៅពេល​២០៦​រូប​គាំទ្រញត្តិ ។ការ​ឈ្នះ​ការបោះឆ្នោត​ក្នុង​សភា​នេះ​បង្ហាញថា រដ្ឋាភិបាល​របស់​លោក​ប្រា​យុទ្ធ​នឹង​បន្ត​ការងារ​រហូត​ចប់​អាណត្តិ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular