នគរបាល បញ្ជូន​មេខ្យល់ ៣​នាក់ ទៅ​តុលាការ ករណី​នាំ​ពលករ ឆ្លងដែន​ទៅធ្វើ​ការ​នៅ​ស្រុកថៃ ដោយ​ខុសច្បាប់