បុរស​ម្នាក់ បាន​ស្លាប់ និង​បុរស ៦ នាក់​ផ្សេងទៀត របួសធ្ងន់​-​ស្រាល ដោយសារ​កាណូត​បា​ឡា​ស្មាច់ ជាប់​ហ្គា​រ​