​ប៉ូលិស​ឃាត់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ ករណី​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ និង​ដកហូត​អាវុធ​កែច្នៃ​មួយ​ដើម​