នៅ​សាលា​ប្រជុំ នៃ​ស្នាក់ការ​គណៈកម្មាធិការ​ន​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​បន្ទ​យ​មានជ័យ កាលពី​ថ្ងៃទី​២០​ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០២១ បាន​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ដ៏​សំខាន​២ ៖ ​ទី​១/ ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​របាយការណ៍​គណៈកម្មាធិការ​កណ្តាល​ស្តីពី​សភាពការណ៍​ទូទៅ​និង​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២០ និង​ទិសដៅ​ភារកិច្ច​ឆ្នាំ​២០២១ ។ និង​ទី​២/ កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពី​សភាពការណ៍​ទូទៅ​លើ​ការដឹកនាំ​របស់​គណៈកម្មាធិកា​រ​គណបក្ស​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ប្រចាំឆ្នាំ​២០២០ និង​ទិសដៅ​ភារកិច្ច​ឆ្នាំ​២០២១​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular