ប៉ូលិសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួនតារាសម្តែងល្បីឈ្មោះមួយរូប ដោយសារតែគាត់គាំទ្រក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធា នេះបើតាមការបញ្ជាក់អះអាងពីភរិយារបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថា មនុស្ស២នាក់បានស្លាប់ដោយការបង្រ្កាបរបស់ប៉ូលិស និងទាហានបាញ់បំបែកហ្វូងបាតុកម្មនៅក្រុងម៉ាន់ដាឡេ។

ប៉ូលិសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួនតារាសម្តែងល្បីឈ្មោះមួយរូប ដោយសារតែគាត់គាំទ្រក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធា នេះបើតាមការបញ្ជាក់អះអាងពីភរិយារបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថា មនុស្ស២នាក់បានស្លាប់ដោយការបង្រ្កាបរបស់ប៉ូលិស និងទាហានបាញ់បំបែកហ្វូងបាតុកម្មនៅក្រុងម៉ាន់ដាឡេ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular