​ដោយ​:​មុនី​រ័ត្ន​/​ភ្នំពេញ​:​គណៈកម្មាធិការ​នាយក​គណបក្ស​ហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា​ដើម្បី​អនុវត្តតាម​ស្មារតី​ខ្លឹមសារ​នៃ​លិខិត​លេខ​១៥២៥ សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី​១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ និង​លិខិត​លេខ​៣២៤១ សជណ ចុះ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩ របស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ គណៈកម្មាធិការ​នាយក​នៃ​គណបក្ស​ហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច នឹង​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ផ្ទៃក្នុង ដើម្បី​ពិនិត្យ​កិច្ចការ​ចាំបាច់​បន្ទាន់​មួយចំនួន នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២១ ខែកុម្ភៈ​នេះ នា​សណ្ឋាគារ​ឡឺ​ប្រេ​ស៊ី​ដង់ រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​

​កិ​ច្ច្ជ​ប្រជុំ​មាន​របៀប​វារ​:​មួយចំនួន​ក្នុងនេះ​១-​ពិនិត្យ​សមាសភាព និង​សុពលភាព​សមាជិក​គណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​នាយក​២-​ពិនិត្យ​កូរ៉ុម​ប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​នាយក​,៣-​ពិនិត្យ​អំពី​ការអនុវត្ត​លក្ខន្តិកៈ និង​បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង​គណបក្ស​,៤-​ការជ្រើសរើស​សមាសភាព​គណៈកម្មាធិការ​នាយក​ជំនួស​អាសនៈ​ដែល​នៅ​ទំនេរ​,៥-​ការប្រើប្រាស់​ត្រា​មូល​គណបក្ស​៦-​គណ​:​ក​ម្មា​ការដោះស្រាយ​កិច្ចការ​ទូទៅ (​គក​ទ​)​និង​៧-​ប​ញ្ហ​ផ្សេងៗ​៕សរន