គណៈកម្មាធិការ​នាយក​នៃ​គណបក្ស​ហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច នឹង​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ផ្ទៃក្នុង ដើម្បី​ពិនិត្យ​កិច្ចការ​ចាំបាច់​បន្ទាន់​មួយចំនួន នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២១ ខែកុម្ភៈ​នេះ នា​សណ្ឋាគារ​ឡឺ​ប្រេ​ស៊ី​ដង់ រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​

គណៈកម្មាធិការ​នាយក​នៃ​គណបក្ស​ហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច នឹង​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ផ្ទៃក្នុង ដើម្បី​ពិនិត្យ​កិច្ចការ​ចាំបាច់​បន្ទាន់​មួយចំនួន នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២១ ខែកុម្ភៈ​នេះ នា​សណ្ឋាគារ​ឡឺ​ប្រេ​ស៊ី​ដង់ រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular