​អគ្គលេខា​អង្គការសហប្រជាជាតិ​លោក​អង់​តូ​ញ៉ូ ហ្គូ​ទែ​រ៉េស នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ​នេះ​បាន​ថ្កោលទោស​ការប្រើ​«​អំពើហិង្សា​សម្លាប់​មនុស្ស​»​នៅមីយ៉ាន់ម៉ានិង​ថា​«​ការប្រើ​កម្លាំង​អាច​សម្លាប់​មនុស្ស ការបំភិតបំភ័យ​និង​ការ​រំ​​ខាន​ដល់​បាតុករ​អហិង្សា​ជា​ការ​មិន​អាច​ទទួលយក​បាន​»​។​

​អគ្គលេខា​អង្គការសហប្រជាជាតិ​លោក​អង់​តូ​ញ៉ូ ហ្គូ​ទែ​រ៉េស នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ​នេះ​បាន​ថ្កោលទោស​ការប្រើ​«​អំពើហិង្សា​សម្លាប់​មនុស្ស​»​នៅមីយ៉ាន់ម៉ានិង​ថា​«​ការប្រើ​កម្លាំង​អាច​សម្លាប់​មនុស្ស ការបំភិតបំភ័យ​និង​ការ​រំ​​ខាន​ដល់​បាតុករ​អហិង្សា​ជា​ការ​មិន​អាច​ទទួលយក​បាន​»​។​

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular