គ្រូពេទ្យ បុគ្គលិក-មន្ដ្រីសុខាភិបាលទាំងអស់ និងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ នៅតាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្ត ចំនួន ១០ អាចមកទទួល ការចាក់វ៉ាក់សាំង ស៊ីណូហ្វាមរបស់ចិន ដើម្បីប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ ចាប់ពីម៉ោង ៨ ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាច។

ដោយៈសុផល / ភ្នំពេញ៖ គ្រូពេទ្យ បុគ្គលិក-មន្ដ្រីសុខាភិបាលទាំងអស់ និងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ នៅតាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្ត ចំនួន ១០ អាចមកទទួល ការចាក់វ៉ាក់សាំង ស៊ីណូហ្វាមរបស់ចិន ដើម្បីប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ ចាប់ពីម៉ោង ៨ ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាច។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular