អភិបាលរាជធានី ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង ១៤ បំពាក់ប្រព័ន្ធ QR Code ទប់ស្កាត់កូវីដ Stop Covid នៅតាមគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ និងឯកជន ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ

ដោយ៖ រ៉ាម៉ន / ភ្នំពេញ៖ លោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌ ទាំង១៤ និងផ្សារទាំង ២៥ នៅរាជធានី ធ្វើការបំពាក់ប្រព័ន្ធ QR Code ទប់ស្កាត់កូវីដ Stop Covid ដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ នូវការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ខណៈដែលជំងឺនេះ បាននិងកំពុងរីករាលដាល ដល់សហគមន៍ ជាថ្មីម្ដងទៀតនោះ។  ការបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះ គឺអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ បានយ៉ាងល្អប្រសើរ ចំពោះការរាតត្បាត នៃជំងឺកូវីដ-១៩។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular