នៅរសៀល ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ នេះ យន្តហោះអង្គការសហ ប្រជាជាតិ ដែលដឹកកងកម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ មកពីតំបន់បេសកកម្ម MINUSCA សាធារណរដ្ឋ អាហ្វ្រិកកណ្តាល បានចុះចត ដោយសុវត្ថិភាព នៅអាកាសយានដ្ឋាន អន្តរជាតិភ្នំពេញ

ដោយៈយោធិន / ភ្នំពេញៈ នៅវេលាម៉ោង ៤ និង ២០ នាទី រសៀល ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ យន្តហោះអង្គការសហ ប្រជាជាតិ ដែលដឹកកងកម្លាំងមួកខៀវកម្ពុជា ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ មកពីតំបន់បេសកកម្ម MINUSCA សាធារណរដ្ឋ អាហ្វ្រិកកណ្តាល បានចុះចត ដោយសុវត្ថិភាព នៅអាកាសយានដ្ឋាន អន្តរជាតិភ្នំពេញ។

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular