ក្រសួងអប់រំបានឲ្យផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្ន​ អនុវិទ្យាល័យឫស្សីជ្រោយ សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនឫស្សីជ្រោយ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល សាលាបឋមសិក្សាកូលាបទី១ និង​ សាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងសាខាចាក់អង្រែ រាជធានីភ្នំពេញ៕

ក្រសួងអប់រំបានឲ្យផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នអនុវិទ្យាល័យឫស្សីជ្រោយសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនឫស្សីជ្រោយ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល សាលាបឋមសិក្សាកូលាបទី១ និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងសាខាចាក់អង្រែ រាជធានីភ្នំពេញ៕

ទីតាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

- Advertisment -

Most Popular